torsdag 26 februari 2015

Fredagens lektion: Kunskapskrav för skriftlig produktion

Skriftlig produktion betyder det du skriver själv.
För att klara sfi måste du kunna skriva olika texter.


Så här står det i kursplanen för kurs C:

Kurs C (A2/A2+)

Eleven kan skriva enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera i vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Betyget EEleven skriver sammanhängande och begripliga texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt faktaorienterade och andra formella texter om bekanta ämnen.
Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad. 
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för skrivande.

Så här står det i kursplanen för kurs D

Kurs D (B1/B1+)

Eleven kan skriva enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Betyget EEleven skriver med visst flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen.
Eleven skapar i huvudsak fungerandestruktur i sina texter och visarviss variation i ordförråd och meningsbyggnad. 
Eleven använder med viss säkerhet enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter. 
Eleven för och sammanställer på ett i huvudsak fungerande sätt anteckningar för eget skrivande. 
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för skrivande.

Läs kursplanen på ditt språk.
Läs på din kurs (C eller D) och läs vad som står för "skriva".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar