Tala

-Talk Bubble-Ett delmål när du läser sfi är "tala"
Det betyder att du ska kunna prata svenska.
Men vad betyder det? Hur bra svenska måste du kunna prata för att klara kurs C och D?

"Tala" delas upp i två delar.
Muntlig produktion (att berätta själv) och muntlig interaktion (att prata med andra).

Så här står det i kursplanen för sfi.

Kurs C

Muntlig interaktion

Kurs C (A2/A2+)
Eleven kan, med viss anpassning till syfte och samtalspartner, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
Betyget E
Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. 
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som underlättar interaktionen.

Här kan du se en film där två personer diskuterar om dagis är bra eller inte. 

Muntlig produktion 

Kurs C (A2/A2+)

Eleven kan, med viss anpassning till syfte och mottagare, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Betyget EEleven berättar om och beskriver i enkel form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.Kurs D

Muntlig interaktion
Kurs D (B1/B1+)
Eleven kan, med viss anpassning till syfte och samtalspartner, kommunicera i både informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
Betyget E
Eleven deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att uttrycka och bemöta åsikter med enkla argument samt framföra och efterfråga tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. 
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som löser problem i interaktionen.

Muntlig produktion 
Kurs D (B1/B1+)
Eleven kan, med viss anpassning till syfte och mottagare, kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
Betyget E
Eleven berättar om och beskriver i enkel form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner. 
Eleven uttrycker sig med visst flyt och till viss del sammanhängande samt visar viss språklig variation. 
Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar