Verb

Verb är allt man gör.Det är till exempel hoppa, springa, prata och lyssna.


Men verb är också ord som
 • vara
 • bli
 • ha
 • förstå
 • älska
 • hata

Verb har olika tempus.
Det betyder att de har olika tid.


Se filmer där jag berättar mer!
1. Vad är verb? Presens (nu) och preteritum (förut)

2. Verb - framtid
3. Verb - hjälpverb + infinitiv
4. Verb - perfekt (har + supinum)

5. Verb - pluskvamperfekt (hade + supinum)

______________________________________________

Imperativ
Det är en order.
Slutar med !

Tillexempel:
Var tyst! Sitt! Lyssna!


I satser med imperativ behövs inget subjekt (läs mer på sidan "ordföljd")
__________________________________________

infinitiv
Verbets grundform kallas infinitiv.Infinitiv slutar ofta på a eller en annan vokal.
Infinitiv har ingen tid.
Det används alltid ihop med hjälpverb (tillexempel ska, vill, måste)
eller direkt efter ordet "att" (tillexempel tycker om att sova)

Exempel med hjälpverb:
Vi brukar inte äta godis på vardagar (verbet äta i infinitiv)

Jag måste betala mina räkningar på måndag (verbet måste i infinitiv)

Exempel med att:
Jag gillar att titta på TV.
Det är viktigt att betala sina räkningar.

_____________________________________________________

Presens
Slutar ofta på r.
Det är nu eller framtid eller något man gör ofta.

Exempel:
Jag tittar på TV (jag tittar på TV nu, eller det är något jag brukar göra)

Jag tittar på TV varje kväll.
Jag åker till Göteborg imorgon.

_________________________________________

Preteritum
Det är förut.
Igår, förra året eller för några minuter sedan.

Men det är en avslutad handling. Jag gör det inte nu.

Exempel:
Jag bodde i Göteborg i två år.
Förra sommaren var jag i Malmö.
Jag åkte buss till jobbet i morse.

______________________________________

Supinum - perfekt

Supinum slutar på t.
verbet har + supinum = perfekt


Exempel:
har arbetat

har varit
har ätit
har haft


Perfekt används när handlingen inte är avslutat.
Perfekt används när man vill berätta hur länge man gjort något, eller hur många gånger.


Exempel:
Jag har bott i Färgelanda i ett år (jag bor i Färgelkanda nu också).

Jag har tränat på gym tre gånger den här veckan.
Jag har läst svenska sedan december 2011.


Se en film där en lärare förklarar skillnaden på preteritum och perfekt!
_____________________________________

Supinum - pluskamperfekt

hade + supinum = pluskvamperfekt
Exempel:
hade ätit
hade varit
hade åkt


Pluskvamperfekt är förut.
Exempel:
Du vill berätta vad du gjorde när något hände.
- Jag hade precis kommit hem när det ringde på dörren.
- Jag hade bott i Sverige i tre månader när jag började på SFI.

Du vill berätta vad du skulle ha gjort om livet varit annorlunda.

- Jag hade inte rest till Sverige om det inte (hade) varit krig i mitt hemland.
__________________________________________

Passiv form
Verb som slutar på s


Många verb kan sluta på s.
Det kan man ofta läsa i nyhetsartiklar.

Exempel:
föda
sälja
döda

Exempel:
Jag föddes 1997.
Huset såldes för 2,5 miljoner.
Han har dödats.

Verben i de här meningarna visar att det inte är subjektet som gör verbet.
Det är ju inte jag som föder mig, utan min mamma.
Min mamma födde mig.
Jag föddes (av min mamma).
Verb i passiv form (slutar på s) kan vara i alla tempus.

Andra texter där du ofta kan se passiv form på verben är till mediciner.
Exempel:
Två tabletter sväljes hela 3 gånger/dygn.


Se en film om verbets tempus här!


Verbgrupper

Filmer om verbgrupper:
Verbgrupper och tempus
svenska verbgrupper på arabiska

Verb delas in i 4 olika grupper.

Grupp 1
Grupp 1 är verb som slutar på -ar i presens.
De böjs så här:

Imperativ
infinitiv
Presens
+ar
Preteritum
+de
Supinum
+t
Arbeta
Arbeta
arbetar
arbetade
arbetat
tala
tala
talar
talade
talat
lyssna
lyssna
lyssnar
lyssnade
lyssnat

Se en film om verb i grupp1

Träna på verb, grupp 1
Träna mer
Träna ännu mer 

Grupp 2
Grupp två slutar på eller -er i presens (eller vokal, inte a,+r).Obs!
Alla verb som slutar på -er är INTE grupp två. Många är grupp 4.

Det finns två olika i grupp 2.
Verb som slutar på p t k s i imperativ (De kallas 2b)

Imperativ
infinitiv
+a
Presens
+ er
Preteritum
+te
Supinum
+t
köp
köpa
köper
köpte
köpt
läs
läsa
läser
läste
läst
Se en film om verb i grupp 2b

Träna på verb grupp 2 (2b) preteritum
Träna på verb grupp 2b
Träna mer
Träna ännu mer


Verb som slutar på en annan konsonant (inte p t k s)

Imperativ
infinitiv
+a
Presens
+ er/+r
Preteritum
+de
Supinum
+t
ring
ringa
ringer
ringde
ringt
hör
höra
hör
hörde
hört
Se en film om verb i grupp 2a

Träna på verb grupp 2, preteritum
Träna på verb grupp 2
Träna mer


Grupp 3
Grupp 3 kallas korta verb.

Imperativ
infinitiv

Presens
+r
Preteritum
+dde
Supinum
+tt
bo
bo
bor
bodde
bott
fly
fly
flyr
flydde
flytt
Se en film om verb i grupp 3

Träna på verb, grupp 3

Grupp 4

Se en film om verb i grupp 4
Grupp 4 delas in i två grupper.
Starka verb är verb som byter vokal.

Tillexempel: i-e-i

Imperativ
i
infinitiv
i
Presens
i
Preteritum
e
Supinum
i
skriv
skriva
skriver
skrev
skrivit
smit
smita
smiter
smet
smitit
riv
riva
river
rev
rivit

eller
tillexempel: i-a-u

Imperativ
i
infinitiv
i   och +a
Presens
i       och +er
Preteritum
a
Supinum
u    +it
spring
springa
springer
sprang
sprungit
drick
dricka
dricker
drack
druckit


Det finns verb i grupp 4 som inte har något system.
De är oregelbundna.
Imperativ

infinitiv

Presens

Preteritum

Supinum
var
vara
är
var
varit
ha
hahar
hade
haft
säg
säga
säger
sa
sagt

Några exempel på verb, grupp 4 (från digitalasparet.se)
imperativinfinitivpresenspreteritumperfekt
varatt varaärvarhar varit
haatt haharhadehar haft
göratt göragörgjordehar gjort
att gå gårgickhar gått
att fåfårfickhar fått
komatt kommakommerkomhar kommit
skrivatt skrivaskriverskrevhar skrivit
ätatt ätaäteråthar ätit
drickatt drickadrickerdrackhar druckit
sägatt sägasägersahar sagt
att kunnakankundehar kunnat
seatt sesersåghar sett
att skaskaskullehar skolat
geatt gegergavhar givit (gett)
förståatt förståförstårförstodhar förstått
att viljavillvillehar velat


Träna på grupp 4  preteritum
Träna på grupp 4
Träna mer 
Träna ännu mer
Träna lite till
Träna ännu lite till...

22 kommentarer:

 1. jag uppskattar allt du gör för oss Anna

  SvaraRadera
 2. Jag fick lätt förståelse tack tack!

  SvaraRadera
 3. Detta är bästa sidan av alla som jag har läst om verb.

  SvaraRadera
 4. Bra sida/förklarat.

  SvaraRadera
 5. Tusen tack! Bra jobbat!

  SvaraRadera
 6. Tack så mycket

  SvaraRadera