verb grupp 4: Starka verb

Grupp 4 är två grupper.
Oregelbundna verb och starka verb.
Starka verb har regler.

De byter vokal.
  • imperativ, infinitiv och presens har samma vokal (exempel: bit, bita, biter och drick, dricka, dricker).
  • Preteritum har inte samma vokal (exempel: bet och drack
  • Supinum kan ha samma vokal som imperativ, infinitiv och presens (exempel: bitit)
     eller byta till en annan vokal (exempel: druckit)

Vokalerna byts efter olika mönster.
De är:
i-e-i /  i-a-u/ u-ö-u och y-ö-u

Svårt?
Här finns listor med exempel och filmer som förklarar mer!

1. i-e-i
Grupp 4-verb med långt "i" i imperativ, presens och infinitiv får långt "e" i preteritum och långt "i" i supinum:

Imperativ
(i)
Infinitiv
(i)
Presens
(i)
Preteritum
(e)
Supinum
(i)
skin
skina
skiner
sken
skinit
bit
bita
biter
bet
bitit

Se en film om i-e-i


Läs mer om i-e-i


2. i-a-u
Grupp 4-verb med kort "i" i imperativ, presens och infinitiv får kort "a" i preteritum och kort "u" i supinum:

Imperativ
(i)
Infinitiv
(i)
Presens
(i)
Preteritum
(a)
Supinum
(u)
drick
dricka
dricker
drack
druckit
försvinn
försvinna
försvinner
försvann
försvunnit

Se en film om i-a-u verb


3. u-ö-u
Grupp 4-verb med j + långt "u" i imperativ, presens och infinitiv får långt "ö" i preteritum och långt "u" i supinum: 

Imperativ
(u)
Infinitiv
(u)
Presens
(u)
Preteritum
(ö)
Supinum
(u)
bjud
bjuda
bjuder
bjöd
bjudit
ljug
ljuga
ljuger
ljög
ljugit

Se en film om u-ö-u verb


4. y-ö-u
Grupp 4-verb med långt "y" i imperativ, presens och infinitiv får långt "ö" i preteritum och långt "u" i supinum:

Imperativ
(y)
Infinitiv
(y)
Presens
(y)
Preteritum
(ö)
Supinum
(u)
knyt
knyta
knyter
knöt
knutit
flyg
flyga
flyger
flög
flugit5. Andra vokalväxlingar


2 kommentarer: