måndag 4 november 2013

Uttal

Idag pratade vi om uttal.

Vi pratade om lång och kort vokal.
Exempel på lång vokal: glas (glaaas)
Exempel på kort vokal (lång konsonant): glass (glasss)

Varje ord måste ha minst ett långt ljud.
Det kan vara en vokal eller konsonant.
Det ljudet är betonat (substantiv: en betoning, verb: betonar)

Betoningen finns ofta i första stavelsen (substantiv: en stavelse). En stavelse är vokal + konsonanter.
Men det är inte alltid första stavelsen som är betonad.
Exempel: banan (banaaan) och telefon (telefooon)

Du kan inte läsa dig till ett bra uttal.
Du måste lyssna, lyssna och lyssna.
Sedan måste du härma!

Klicka på uttal här på ovan så kan du lyssna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar