torsdag 18 oktober 2012

Torsdagens lektion

Idag har vi gjort ett skrivtest. Sedan gick jag igenom huvudsats och bisats. Det blev mycket information på en gång!
Här kommer en repetition!Huvudsats
En huvudsats är en mening eller en del av en mening.

Jag har bil idag.
Du kan åka med mig.

Det är två huvudsatser och två meningar.

En huvudsats kan sättas ihop med en annan huvudsats med ett bindeord.
Ett bindeord är tillexempel:
och, eller, så, men
Jag har bil idag så du kan åka med mig.
Det är två huvudsatser i en mening.

Regler för huvudsats:
* En huvudsats kan vara en mening.
* Det första verbet (verb 1) måste komma på plats 2.
* Subjektet kommer alltid direkt före eller direkt efter det första verbet.
* Satsadverbet (t.ex. inte) kommer efter det första verbet (och subjektet)
   (exempel: Jag kan inte komma imorgon)
* Olika satsdelar kan komma  på plats 1.

Exempel på satsdelar:
subjekt
verb (1-3)
objekt
satsadverb
tid
plats


Bisats
En bisats börjar alltid med ett speciellt ord.

Det ordet kallas bisatsinledare.
(inleda = starta, börja)

Det finns många olika bisatsinledare, tillexempel:
om, som, eftersom
Jag har bil idag
så du kan åka med mig
om du vill
Varför är detta viktigt?
Jo, det är olika regler för huvudsats och bisats.

Regler för bisats:

* En bisats kan inte vara en mening.
* En bisats börjar alltid med bisatsinledare.
* En bisats har alltid rak ordfölj (subjektet kommer före verbet)
* Verbet kommer inte alltid på plats 2.
* Alla verb står tillsammans.
* Satsadverbet (t.ex. inte) kommer före verb.

Exempel

Huvudsats:                     
Jag kan inte komma imorgon

Huvudsats och bisats:  
Du måste ringa om du inte kan komma imorgon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar