tisdag 24 september 2019

Grammatik: När kan vi ta bort subjekt?

De flesta satser har subjekt, men det finns undantag. Här är två.
(Om du är osäker på vad "subjekt" och "sats" betyder så har jag skrivit mycket om det här på sidan under Ordföljd.)

1. Imperativsatser.
Det är satser där verbet är i imperativ.
Exempel:  Kom hit! Sluta! Sätt dig!

2. Bisatser med "som" 
Bisatser som börjar med som kan vara utan subjekt.
Exempel:
Jag känner kvinnan som bor i det huset. 
Här finns inget subjekt i bisatsen (som bor i det huset).

Men det finns som-bisatser med subjekt också.
Exempel: Jag träffade kvinnan som du berättade om igår. 
Här finns subjektet "du" i bisatsen (som du berättade om igår). 

När ska det vara subjekt och när ska det inte vara subjekt i en som.bisats?
Jo, det beror på objektet i huvudsatsen.

Om huvudsatsens objekt är samma som subjektet i bisatsen har vi inte subjekt.
Så är det i det första exemplet.
Vem bor i huset, jo kvinnan, som är objekt i huvudsatsen.

I det andra exemplet är huvudsatsens objekt (kvinnan) inte det samma som bisatsens subjekt (du).

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar