onsdag 29 maj 2019

Vad ska skrivas inom parentes?

Jag läser många elevtexter där parentes ( ) används på fel sätt.

Parentes använder vi när vi gör ett tillägg som inte är en del av satsen och som inte måste finnas med.
Exempel:

Jag har fyra systrar, min äldsta syster (Sara) och jag bor i hop. 

Här behöver vi inte veta att hon heter Sara, satsen fungerar lika bra utan namnet:
Jag har fyra systrar, min äldsta syster och jag bor ihop. 

Här fungerar det INTE med parentes.

Jag har fyra systrar, min äldsta syster heter (Sara) och vi bor i hop. 
Här ska du inte använda parentes eftersom du inte kan ta bort Sara ur satsen.

Parentes använder vi när informationen inte är lika viktig som det andra vi vill säga.

Andra exempel:

Rätt: Abraham Lincoln (1809-1865) var USAs första republikanska president. 
Fel: Abraham Lincoln som levde mellan (1809-1965) var USAs första republikanska president. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar