tisdag 28 juli 2015

verb: ger

Ett vanligt verb är "ger" (ge, ge, ger, gav, gett)
Kan du ge mig en penna?
Läraren gav eleven en bok.

Ger kan betyda många olika saker tillsammans med olika prepositioner och andra ord.

ger sig av = åker, reser
Vi ger oss av klockan tolv i morgon.
Min pappa gav sig av när jag var barn (min pappa lämnade vår familj)
Vi gav oss av på ett äventyr

ger upp = slutar innan man är klar
Han skulle cykla från Sverige till Frankrike, men han gav upp i Danmark och tog tåget hem.
Det är svårt att lära sig svenska, men du får inte ge upp!

ger sig= sluta
Nej, nu orkar jag inte städa mer. Nu ger jag mig.
Ge dig! (Du är arg på någon och vill att de ska sluta med det som gör dig arg)
Ge dig! (ge upp. Du säger det till någon som du vill vinna över, t. ex. om har armbrytning)

ger sig på = attackerar, mobbar (fysiskt eller med ord)
Mobbarna gav sig alltid på min bror.
Varför ger du dig alltid på mig?

ger efter/ ger med sig= går med på, accepterar efter tjat
Han ville inte skaffa barn men till slut gav han efter för sin fru.
Först ville hon inte sälja huset, men efter ett tag gav hon efter

ger sig in i= går in i (ofta något som är lite farligt)
Du ska inte ge dig in i restaurang-branchen, du kommer att förlora alla pengar.
Har man gett sig in i leken, får man leken tåla (ett orspråk)
Du visste vad du gav dig in på när du gifte dig med henne.

ger tillbaka/ ger igen = hämnas
Hon gav igen för rutten ost
(ett uttryck som betyder att man hämnas på någon för något den har gjort. Det handlar INTE om ost).
Jag ska ge tillbaka, vänta du bara! (ett hot)

ger intryck av= verkar vara, ser ut att vara
Vår lärare ger intryck av att inte veta någonting.
Hans bror gav intryck av att vara lite korkad.
Hon ger ett bra intryck.

ger uttryck för= säger, visar
Han gav uttryck för sitt missnöje (han visade att han inte var nöjd).

ger sig den på= bestämmer sig för (envist), eller du kan vara 100% säker på att det blir så
Han gav sig den på att lära sig spanska.
Jag har gett mig den på att jag ska lyckas.
Jag ska bli rik, det kan du ge dig den på!

om /när tillfälle ges= om/när vi får chansen, vi kan eller hinner 
Vi gifte oss så fort tillfälle gavs.
Jag ska berätta så fort tillfälle ges.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar