måndag 1 juni 2015

Prata om framtid

Framtid på svenska. 

När du är ny i Sverige använder du ofta ska + infinitiv för att prata om framtid.
Exempel: Jag ska åka till Göteborg. 
Det passar inte alltid så bra. Det passar oftast inte när du pratar om saker som händer 
utanför din kontroll. Du säger inte:
Jag ska bli sjuk. Du säger: Jag kommer att bli sjuk.


Grammatik-ord: futurum


exempel
När använder vi det?
Ska + infinitiv
Jag ska studera nu.
Ska vi äta lunch nu?
Jag ska köpa nya skor nu.
Ska + infinitiv använder vi när vi har bestämt något.
Jag bestämmer att jag ska studera nu.
Presens + framtidsord
Jag åker imorgon.
Jag flyttar nästa vecka.


Kommer att + infinitiv


Du kommer att bli sjuk om du inte vilar.
Du kommer att klara provet.
Kommer att + infinitiv använder vi ofta när vi inte kan kontrollera situationen.
Tänker + infinitiv
Jag tänker gå nu.
Jag tänker inte flytta.
Tänker + infinitiv använder vi när vi när vi planerar att göra något och du ska göra det.

Här är en film där en lärare förklarar mer 


Prepositioner som vi använder för att prata om framtid

Tid                          När – framtid

Jag ska flytta

i

I kväll, i eftermiddag
i sommar (årstider)
i år
i januari (månader)
i framtiden
 måndag (veckodagar)
till
Till sommaren (alla veckodagar),
till jul (alla högtider)
till helgen
om
om ett år (nästa år)
om en dag, en vecka, en månad
om en timme, en kvart, en minut, en sekund
om ett tag, om en stund (du vet inte exakt)
om ett ögonblick (kort tid)

nästa
Nästa år, månad, vecka, dag, sommar, jul, kväll


Efter
Efter skolan, efter jobbet (efter något som tar slut, tid eller aktivitet)
Andra tidsord för framtid
 Sedan, snart, strax


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar