torsdag 2 april 2015

diktamen och dialog vecka 15

Verb är allt vi gör.
Verb ändras efter tid.
Imperativ är en order och då har vi inte subjekt.
infinitiv kommer efter hjälpverb eller direkt efter ”att”.
presens betyder att vi gör något nu eller ofta. Det kan också vara framtid.
Preteritum betyder dåtid.
Supinum är verb som slutar på t. Vi använder supinum efter har eller hade.
Har och supinum kallas perfekt


Två elever på sfi pratar.

A:                  När ska vi använda perfekt?
B:                  Menar du ”har” plus supinum?  Det använder vi när något hände förut,  men också fortsätter. Tillexempel ”Jag har bott i Sverige i två år”.
 A:                 Vad är skillnaden på ”jag har varit i Paris” och ”jag var i Paris”?
B:                  Om du säger ”jag var i Paris” är det preteritum. Det betyder att det var en speciell tid, t.ex. förra året eller 1998.
A:                  Och när ska jag säga ”Jag har varit i Paris”?
B:                  Det är när tiden inte är viktig, eller om verbet eller tiden fortsätter.
A:                  Vad menar du?
B:                  Jo, om jag säger ”jag bodde i Sverige i 3 år” så betyder det att jag inte bor där nu.
A:                  Kan jag säga ”jag har bott i Sverige i 3 år”?
B:                  Ja, men då betyder det att du kanske bor kvar. Att tiden och verbet fortsätter.
A:                  Okej, men när använder jag ”hade” plus supinum?
B:                  Oj, det är pluskvamperfekt. Det är dåtid. Det betyder att något hände innan något annat som hände i preteritum.
A:                  Vad menar du?
B:                  Jag kan ta ett exempel. ”Jag hade flyttat till Göteborg när jag träffade min fru”. Det betyder att jag flyttade till Göteborg innan jag träffade min fru.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar