onsdag 1 oktober 2014

någon, något, några?

Jag försöker förklara.
Detta är inte världens bästa förklaring, men jag hoppas att några exempel ska hjälpa er! :)

någon
en-ord. Ofta personer. Ofta i frågor (eftersom du inte vet exakt vem/vad du frågar efter).
Ofta efter negation (inte).
uttalas ofta: [nån] • Känner du någon som talar arabiska? (en person)
 • Vet du om någon i klassen kan arabiska? (en person)
 • Kan man köra någon annan väg?  (en väg)
 • Jag har inte någon penna.  (en penna)
 • Jag har inte någon lust att diska.  (Det betyder" Jag vill inte diska")något
ett ord (eller om du inte pratar om något speciellt objekt). Ofta i frågor. Ofta efter negation. Ofta när man inte vet exakt vad man vill ha.
uttalas ofta: [nått]

 • Jag vill ha något att äta.
 • Undrar du över något?
 • Jag har inte något papper. (ett papper)
 • Jag har inte något mer att säga. 
 • Det är något jag måste berätta för dig. 
några
plural.
uttalas ofta: [nåra]

 • Det är inte några problem.
 • Jag har inte några barn. 
 • Det finns några (elever) från Irak i klassen.
 • Vet du om det finns några lediga lägenheter i stan? Här kan du göra ett litet test. 

Här kan du läsa på engelska. 

Ingen, inga(från e-swedish.com)

ingen, inget, inga

Det finns inga elever från Irak här. =  Det finns inte några elever från Irak här. 
Det finns ingen som talar arabiska. = Det finns inte någon som talar arabiska. 
Jag har inga pengar.  = Jag har inte några pengar.
Jag har inget jobb. = Jag har inte något jobb. 

2 kommentarer: