fredag 28 mars 2014

Lyssna på diktamen och viktiga ord

Du kan lyssna på diktamen här. 

Diktamen till på torsdag

Små barn kan vara på förskolan när föräldrarna arbetar.
Sexåringar kan gå i förskoleklass, men det är frivilligt.
Grundskolan är obligatorisk.
Det betyder att alla barn måste gå 9 år i skolan.
Gymnasieskolan är frivillig,
men nästan alla ungdomar läser på gymnasiet.
Barnen får betyg från klass 6.
Du kan lyssna på viktiga ord här
Viktiga ord
substantiv
ett system,  ett skolsystem
en skolplikt
förskola – för barn som är mellan 1 och 6 år.
förskoleklass – För barn som är 6 år.
grundskola – för barn som är 7-16 år (9 klasser)
gymnasieskola – (3 år)
särskola
ett betyg
en möjlighet
en skyldighet
en rättighet
ett yrke
en vägledare (en studie- och yrkesvägledare)
ett studiemedel (studie-bidrag, studie-lån)
ett samtal
en utveckling
ett utvecklingssamtal
 Verb
studera
välja
adjektiv
frivillig
obligatorisk
vuxen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar