tisdag 8 oktober 2013

tisdagens lektion - därför/därför att

därför eller därför att?

De betyder samma sak men har olika grammatik.

därför att (eftersom)
därför
Bisatsinledare, står först i en bisats


Inte bisatsinledare, står ofta först i en huvudsats
Förklaringen (orsaken) kommer efter ”därför att”

Förklaring (orsaken) kommer efter ”därför.
Den kommer i huvudsatsen som stod före.
Exempel: (grön = huvudsats, röd = bisats)

Jag gick hem därför att jag var sjuk.

Jag gick inte ut därför att det regnade.


Exempel: (grön = huvudsats, röd = bisats)

Jag var sjuk, därför gick jag hem.

Det regnade, därför gick jag inte ut.Se en film där en lärare pratar om därför att och därför
Hon berättar också om för och för att

Nya ord i filmen:
Konjunktioner (ord som sätter ihop satser)
Underordnade konjunktioner = bisatsinledare (subjunktioner)

Samordnande konjunktioner (t ex och, men, så, för)
fundament (huvudsatsens första plats)
en orsak, orsaken (varför?)
en regel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar