torsdag 10 oktober 2013

Adjektiv

Adjektiv är inte lätt (men lätt är ett adjektiv...)

Idag pratade vi om adjektiv och gramatik.
Vi pratade om två adjektiv: blöt och liten

Adjektiv böjs efter substantiv:

Exempel: blöt
En blöt katt.
Ett blött djur.  (katten är ett djur).


Två våta katter


en
ett
plural
blöt
blött
blöta
Adjektiv slutar på a i plural (+2).
Adjektiv slutar också på a i bestämd form:
Exempel:
Den blöta katten. (De blöta katterna, de blöta djuren)

Adjektiv slutar också på efter possessivt pronomen:
Exempel:
Min blöta katt. (Mina blöta katter, Mina blöta djur)

Adjektiv slutar också på a efter genetiv-s:
Exempel:
Annas blöta katt. (Annas blöta katter, Annas blöta djur)


--------------------------------------------

Vi pratade också om adjektivet liten.
Det böjs så här:
en
ett
plural
liten
litet
småEn liten flicka
Ett litet barn


Två små flickor


Bestämd form:
Den lilla flickan.
Det lilla barnet.
De små flickorna.


Genetiv-s
Annas lilla flicka.
Annas små flickor

--------------------------------------------

Adjektiv kan kompareras.
Komparera betyder att du jämför två saker.Blöt:

Sussi är blötare än Lollo. 


Sussi                                                                           Lollo
  


Tussan är blötast.
--------------------------------------------

Liten:

Isa är mindre än Sara


Isa
Sara
 


Miriam är minst.
--------------------------------------------


Positiv
komparativ
superlativ 
blöt
blötare
blötast
liten
mindre 
minst


--------------------------------------------


Adjektiv i komparativ form är alltid samma i obestämd, bestämd form, efter possessivt pronomen, genetetiv-s en, ett, singular eller plural.

Adjektiv i superlativ form är samma för en/ett och singular/plural men kan vara i bestämd form

De minsta flickorna heter Miriam och Isa. 
Min minsta flicka heter Miriam.

Den blötaste katten heter Tussan. 
--------------------------------------------
Tänk på:
adjektiv som slutar på -ast i superlativ slutar på e istället för a (blötaste)

Aldrig bestämd form på substantiv efter posssessivt pronomen (min, hans...) eller genetiv-s (Annas).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar