onsdag 18 september 2013

utbildningssystemet i Sverige

Hejsan!

Idag kom Kerstin till vår klass.
Kerstin är vår SYV. Det betyder Studie och Yrkes Vägledare.
Kerstin kan ge er råd och studier och arbete.

Först berättade hon om skolsystemet i Sverige.
Grundskola - 9 klasser (barn som är 7-15 år)
Gymnasieskola - 3 år (ungdomar)
Högskola/Universitet, Folkhögskola och yrkeshögskola (efter gymnasiet)

Du läser nu på vuxenutbildningen.
På vuxenutbildningen läser vuxna (+20 år) på grundskole- och gymnasie-nivå.
Du kan läsa på vuxenutbildningen (Komvux) för att fortsätta på universitet eller så kan du läsa ett yrkes-program, så att du får ett yrke.

Vad måste du göra för att kunna läsa på universitet?
1. Du måste klara D-kurs på sfi.
2. Sedan måste du läsa grundläggande svenska(som andra språk).
3. Sedan måste du läsa svenska som andraspråk på gymnasie-nivå. Det är 3 kurser.
Om du inte har läst så mycket engelska och matematik i ditt hemland så måste du kanske läsa det också.

Hur lång tid tar det?
Det beror på dig.

På "Ny i Sverige" kan du läsa mer om utbildning i Sverige (sidan finns översatt på olika språk)
Här finns en särskild guide för akademiker som har flyttat till Sverige. 

Vad kostar det?
All utbildning i Sverige är gratis (det finns privata utbildningar som kostar pengar).
Du måste köpa dina böcker själv.
Du kan söka ett bidrag på 2828 kr i månaden från CSN.
Du kan också söka ett lån på 6196 kr i månaden från CSN.

Läs mer här:
CSN på lätt svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar