fredag 13 september 2013

Fredagens lektion

Före rasten pratade vi om otur.

Många tror att man har otur på fredagen den trettonde. (13:e)
Vi som kommer från Sverige, Rumänien och Lettland tror det.

Andra saker som betyder otur:
Att lägga nycklarna på bordet.
Att gå under en stege.
Att förstöra (krossa) en spegel.

I Sudan  betyder det otur att ställa skor upp och ner.

Detta kallas vidskepelse. (uttal: viid sche pel se)

______________________________________

Sedan pratade vi om verbet "hinner".

imperativ
infinitiv
presens
preteritum
Perfekt (supinum)
Hinn!
Hinna
Hinner
Hann
Har hunnit

Exempel:
Skynda dig så att du hinner med bussen!
Jag hinner inte komma klockan fem.
I går hann jag inte laga middag.
Jag måste hinna städa innan gästerna kommer.
______________________________________

Idag spelade vi kubb.
Kubb är ett svenskt spel.
File:Kubbwiki.JPG

Jag hoppas att ni tyckte att det var roligt!

Viktiga ord
verb:
kastar
träffar
skjuter
siktar
vinner
fuska (Var det någon som fuskade?)

Andra ord (adjektiv och adverb):
nära
nästan
substantiv:
en pinne
en tur (det är min tur att kasta nu) 
ett lag

_______________________________________


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar