onsdag 9 januari 2013

trots att, fast, fastän

Idag pratade vi om bisatser som börjar med
  • trots att
  • fast
  • fastän
De här bisatsinledarna startar motsatsbisatser.

Exempel:
(bisatserna är i röd färg)
Jag gick en promenad trots att det regnade.
Jag var trött fastän jag sov hela natten.
Jag var hungrig fast jag åt frukost.



Vi pratade också om ordföljd i bisatser.
I bisatser är det inte samma ordföljd som i huvudsatser.
Verbet kommer inte alltid på plats 2.
Om det finns ettt satsadverbial (t.ex. inte) kommer det före alla verb.


Exempel:Jag är inte hungrig trots att jag inte åt frukost i morse.

Adverbet "inte" kommer före verbet "åt".

Efter en bisatsinledare måste man oftast säga/skriva subjektet och verbet en gång till.
Du ska inte säga/skriva:
Jag gick en promenad fastän kallt ute.

Du måste säga:

Jag gick en promenad fastän det var kallt ute.

En bisats kan komma först i en mening.
Då blir det så här:

Fastän det var kallt ute gick jag en promenad.

Verbet "gick" är före subjektet "jag", eftersom bisatsen är en del av huvudsatsen. Bisatsen (den röda texten) är på plats 1 i huvudsatsen. Och som du vet kommer det första verbet alltid på plats 2 i en vanlig huvudsats!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar