måndag 12 november 2012

Och och andra bindeord

I dag fick jag frågan om "och" i en bisats.

Exempel:

"...eftersom hon brukar vara med och städa"

Är  "och" början på en ny huvudsats?

Nej, och är ett bindeord som kallas "samordnande konjunktion" på grammatik-svenska.
En samordnande konjunktion sätter ihop satser eller ord av samma typ.
I exemplet  "..eftersom hon brukar vara med och städa"
sätter "och" ihop de två infinita verben "vara" och "städa".

Det är samma som:Där sitter Selam och Maud.

Det är inte någon ny sats. 

Det är bara två substantiv (eller subjekt) som sätts ihop med bindeordet och.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar