torsdag 25 oktober 2012

Ordföljd


Många frågor börjar med ett verb.
Om verbet kommer först är det alltid en fråga.

Fråga: Tycker du om hundar?

verb
subjekt
Partikel  (till verbet)
objekt

Tycker

du

om

hundar? Om frågan börjar med ett verb ska du svara ja eller nej

Svar:  Nej, jag tycker inte om hundar.


subjekt

verb

sats
adverb
Partikel  (till verbet)

objekt

Jag

tycker

inte

om

hundar.Du kan också svara med ett kortsvar.
Nej, det gör jag inte (eller: Ja, det gör jag.)
(det = tycker om hundar)

Fråga: Varför tycker du inte om hundar?


frågeord

verb

subjekt
Sats-
adverb

partikel (till verbet)

objekt

Varför

tycker

du

inte

om

hundar?Man kan också säga:
Varför gillar du inte hundar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar